Cicles, Universitat i Adults

Cicles, Universitat i Adults
Free

Cicles, Universitat i Adults

 • 00m 00s
Price: Free

Cicles Formatius

La *formació professional* capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
S'organitza en cicles formatius de *grau mitjà* o de *grau superior*.
Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.
Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de *tècnic* i amb la superació d'un de grau superior, el de *tècnic superior*.

Adults

La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

Short Description

Conjunt d'ensenyaments per a desenvolupar un ofici.

Cicles: Proves d'access

Part Comuna

 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Llengua Estrangera (anglés)
 • Matemàtiques
 • Competència social i ciutadana (CFGM)
 • Competència en tecnologia (CFGM)

Específica

 • Física
 • Tecnologia industrial
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química
 • Economia de l'empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia

Formació d'adults

 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
banner intencius 2022 min

Contacta'ns

Carrer Major, 57

Molins de Rei , 08750 (Barcelona)

Emailinfo@espaiagora.cat

Tel.: 930022699

Mov.: 673446850

logoagoradesk

ÀGORA, espai d’aprenentatge és un centre especialitzat a reforçar l’aprenentatge d’alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles i universitat.